Escola de Pares

La Comissió d’Escola de Pares organitza un taller pels pares i mares interessats en parlar, reflexionar, compartir i, en definitiva, aprofondir una mica més en això tan complicat que fem cada dia com és educar els nostres fills.

LogoEscolaPares

És un espai tranquil d’aprenentatge i debat organitzat en sessions mensuals durant el curs. Està dirigida per un pedagog especialista en educació i es du a terme a l’aula polivalent de l’últim pis de l’escola.

  • El cost varia cada curs en funció del número de participants.
  • L’assistència implica un compromís durant tot el curs, tret causa major (6 sessions).
  • És un espai confidencial per a la lliure expressió.
  • L’AMPA subvenciona part del cost de l’activitat.

L’email de contacte amb els responsables de la comissió és: escolaparescalderon@gmail.com

BIBLIOTECA ‘ESCOLA DE PARES’

Els participants de l’Escola de Mares i Pares Calderón han donat a la Biblioteca de l’Escola un seguit de llibres destinats als adults sobre temes rellevants d’educació, formació i orientació.

Són de lliure accés per a les famílies de l’Escola Calderón. Només cal enviar la sol·licitud de préstec a l’email escolaparescalderon@gmail.com. CLIQUEU AQUÍ per consultar els títols disponibles.

Anuncis