Acollida matinal

El servei d’acollida matinal està adreçat a totes les famílies de l’escola que necessiten portar els seus fills a l’escola abans de l’hora d’inici d’aquesta.

Objectius

Oferir als nens i nenes un espai agradable i enriquidor mentres esperen l’inici de la jornada escolar, proporcionant recursos lúdics per fer aquesta estona més amena i fomentant un ambient agradable i distés entre els participants. És un temps de benvinguda i una estona de convivència que utilitza l’espai de la ludoteca.

Funcionament i Horaris

La ràtio de nens i nenes per monitor serà d’un màxim de 16. Actualment, degut al número d’alumnes que utilitzen aquest servei, n’hi ha dos monitors.

La durada del servei és del primer dia de curs fins a l’últim i l’ horari és de 8:00 a 9:00 del matí.

Condicions

Els alumnes fixos són aquells que es queden tots els dies de la setmana (de dilluns a divendres) i els esporàdics seran aquells que en facin ús del servei de manera eventual.

Uns i altres, hauran de formalitzar la inscripció directament a l’encarregada d’aquest servei que és la Merche López.

Preus

  • Alumnes fixes: 25€ / mes
  • Alumnes eventuals: 3€ / dia
Anuncis